ReadyPlanet.com
dot dot


www.rightman.co.th 
thaimuseums
 
พิพิธภัณฑ์สวนกุหลาบ
สถานที่แสดงพัฒนาการทางการศึกษาของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เผยแพร่เอกสารสำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยควบคู่กัน
 
thaimuseums
 
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
เปิดกรุเงินตราไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบัน ย้อนดูเจ้าของลายเซ็นบนธนบัตรไทยตั้งแต่คนแรกถึงคนล่าสุด
 
thaimuseums
 
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนพิพิธภัณฑ์ ที่เคยมีอยู่เดิมย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนนายร้อยสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
thaimuseums
 
นิทรรศการกิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
โลกทะเลจำลองที่เด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการเป็นนักสำรวจน้อยเดินเลาะเลียบชายหาด ดำดิ่งสู่ความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเล ระบบนิเวศปะการัง และการพรางตัวของนักล่าและผู้ถูกล่า
 
thaimuseums
 
World Expo 2005 ประเทศญี่ปุ่น
World Expo 2005 หรือ Aichi’s World Expo ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาจากธรรมชาติ Nature ’s Wisdom
 
 

PTT CHEM
นิทรรศการส่วนส่วนต้อนรับผู้ชมอันหลากหลายกลุ่ม เช่น นักธุรกิจ นักลงทุน และ นักศึกษา ที่เข้ามาเยี่ยมสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ
ปตท. เคมิคอล เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและความประทับใจในธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ บทบาทความคิดและวัฒนธรรมขององค์กร

 
 

SCG
มูลนิธิซีเมนต์ไทย มีความประสงค์ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการวิวัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์พัฒนาความรู้ความชำนาญ และแหล่งความรู้เผยแพร่ให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และสาธารณบชนทั่วไป

 

9 ทศวรรษจุฬา
นิทรรศการ 9 ทศวรรษ พัฒนาทางกายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งรวบรวมข้อมูลการพัฒนาทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านกาลเวลาร่วม 9 ทศวรรษเสนอข้อมูลการเปลี่ยน อ้างอิงเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละฃ่วงภาพถ่ายดาวเทียม หุ่นจำลองผังอาคารและงานวีดีทัศน์9 ทศวรรษจุฬา article
SCG article
PTT CHEM
พิพิธภัณฑ์สวนกุหลาบ
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ
นิทรรศการกิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
World Expo 2005 ประเทศญี่ปุ่น
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.