ReadyPlanet.com
dot dot


www.rightman.co.th 
thaimuseums
 
นิทรรศการโลกดาวเคราะห์
แสดงความเป็นมาของการกำเนิดโลก ความร้อนใต้พิภพ การเกิดทวีป แผ่นดินไหว ฯลฯ
 
thaimuseums
 
นิทรรศการเคลื่อนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
เติมเต็มความรอบรู้ในเรี่องราวของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตรอบตัวที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลองหก รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 
thaimuseums
 
ปิโตรเลียม
หอแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการคัดสรรจากศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ และมีหอเกียรติยศจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่สวยงามโดดเด่นและได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง ๆ
 
thaimuseums
 
นิทรรศการวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ามกลางสายลมแสงแดด ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลองหก รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 
thaimuseums
 
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี
 
thaimuseums
 
นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก
สนุกสนานกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง สังเกต สัมผัส และเล่นในรูปแบบ ๆ
 

 

นิทรรศการดาวเทียมธีออส
ธีออสดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย นิทรรศการแสดงภาพถ่ายจากดาวเทียม คุณสมบัติและการทำงานของดาวเทียมธีออส นำเสนอภาพสามมิติของภาพถ่ายจากดาวเทียมให้เด็กได้ทำกิจกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


 

 

 นิทรรศการดาวเทียมธีออส article
นิทรรศการเคลื่อนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ article
ปิโตรเลียม article
นิทรรศการวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก
นิทรรศการโลกดาวเคราะห์ article
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.