ReadyPlanet.com
dot dot


www.rightman.co.th


ปรากฏการณ์ใหม่บนถนนราชดำเนิน กับ Night Museum แห่งแรกของเมืองไทย โดดเด่นด้วยการใช้เทคนิคทันสมัยมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อย่างครบถ้วน ควบคุมการจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีระดับ World Class Museum นับเป็นนิทรรศการใหม่ที่ไม่ควรพลาด!

More...

ครั้งแรกที่คนไทยจะได้ชมการเปลี่ยนกระดาษเป็นธนบัตรทุกขั้นตอน ห้องเก็บทองคำมากที่สุดในประเทศ วิวัฒนาการธนบัตร และวิธีง่ายๆ ที่จะรู้ว่าธนบัตรไหนจริงหรือเก๊ที่จังหวัดนครปฐม

More...

สถานที่แสดงพัฒนาการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร ตลอดจนเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จังหวัดปทุมธานี

More...

เกริกเกียรติยศพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของประเทศไทย

More...

More...

เติมเต็มความรอบรู้ในเรี่องราวของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตรอบตัวที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลองหก รังสิต จังหวัดปทุมธานี

More...

อุทยานแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เปรียบเสมือนห้องสมุดมีชีวิต กระดานดำนอกห้องเรียน ตำราที่มีการเปลี่ยนแปลง และชั้นวางหนังสือที่ดีและมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

More...

เปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ อุทยานแห่งแห่งการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบทันสมัยผสมผสานกลิ่นอายของท้องถิ่นที่จังหวัดยะลา

More...

More...

สถานที่แสดงศิลาจารึก พระพุทธรูปสำริด เทวรูป ศาสตราวุธ สังคโลก เงินตรา และโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะแหล่งโบราณคดีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

More...

ท่องไปในโลกยุคดึกดำบรรพ์ สมัยไดโนเสาร์ครองพิภพ จำลองสิ่งมีชีวิตอายุนับล้านปีและวิวัฒนาการที่น่าอัศจรรย์

More...

กำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะ ดวงดาว โลก สิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการจนกลายเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศสารพัดรูปแบบ

More...

More...

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.